10 thủ thuật hữu ích mà người dùng Android nên biết

10 lời khuyên và thủ thuật hữu ích trên Android sẽ nâng cao kinh nghiệm sử dụng các thiết bị Android của bạn. Lưu ý rằng có nhiều bước sẽ hơi khác một chút giữa các điện thoại Android do khác biệt về phiên bản hệ điều hành, tuy nhiên nếu xem qua hết, thì bạn sẽ nhận ra rằng chúng không khác biệt lắm.

1. Vô hiệu hóa thông báo từ ứng dụng

Bạn có khó chịu không khi thấy các thông báo từ ứng dụng đến liên tục? Nếu không biết cách tắt, những thông báo này sẽ ảnh hưởng đến tình trạng pin của điện thoại. Nếu muốn tắt chúng, và đang ở từ phiên bản Jelly Bean 4.1 trở lên, bạn hãy làm theo những bước sau:

1. Ở bất kỳ thông báo không muốn thấy trên thanh notification, nhấn giữ thông báo đó đến khi xuất hiện một hộp thoại.

2. Nhấn App Info > Bỏ chọn Show Notifications > Nhấn OK.

2. Vô hiệu hóa dữ liệu di động

Bất cứ khi nào bạn không cần kết nối, tắt Dữ liệu di động sẽ giúp giữ pin smartphone không hết nhanh. Tắt dữ liệu di động bằng cách:

1. Đi đến Settings > Data Usage

2. Tắt Mobile Data (Dữ liệu di động) bằng cách kéo từ ON sang OFF.

3. Đặt giới hạn dữ liệu di động

Bạn có muốn theo dõi dung lượng dữ liệu đã sử dụng so với giới hạn dữ liệu di động hàng tháng không? Nếu có ICS, một tính năng theo dõi dung lượng còn lại, hãy làm theo những bước sau:

1. Vào phần SettingsData Usage.

2. Đặt giới hạn dữ liệu bằng cách kéo đường màu cam đến hạn mức hàng tháng.

3. Đặt chu kỳ Sử dụng dữ liệu dựa trên “tháng” ngày bắt đầu và kết thúc, thế là xong.

Bạn sẽ được nhắc nhở khi sử dụng đến giới hạn đặt ra. Lưu ý rằng dữ liệu trên điện thoại có thể chênh lệch nhẹ so với nhà mạng.

4. Thêm nhiều tài khoản Google

Bạn cần một tài khoản Google để sử dụng điện thoại Android nhưng liệu bạn có biết rằng có thể sử dụng nhiều tài khoản trên cùng một thiết bị. Nó sẽ rất thuận tiện nếu sử dụng nhiều hơn một tài khoản trên các dịch vụ Google. Để thêm nhiều tài khoản Google, hãy:

1. Truy cập vào Settings > Add Account

2. Chọn Google và thiết lập tài khoản Google mới hat đã tồn tại.

3. Mỗi lần thêm, hãy chọn những tùy chỉnh đồng bộ với tài khoản này.

Làm lại tất cả bước trên khi tiếp tục thêm một tài khoản khác.

5. Vô hiệu hóa chức năng tự động cập nhật ứng dụng

Bạn thích hệ thống có quyền tự cập nhật ứng dụng hơn hay thích tự chọn những ứng dụng muốn cập nhật hơn? Đầu tiên bạn cần vô hiệu hóa Tự cập nhật ứng dụng. Hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Mở Play Store và vào Settings.

2. Nhấn vào Auto-update apps.

3. Chọn Do not auto-update apps.

Nếu muốn chọn tự động cập nhật, hãy chọn Tự động cập nhật ứng dụng bất cứ khi nào hoặc chỉ qua Wi-Fi (chỉ có trên thiết bị Android).

Để cập nhật ứng dụng, chỉ cần mở Play Store, vào trang chính kéo sang trái và chọn Ứng dụng của tôi. Bạn có thể nhấn vào những ứng dụng cần cập nhật và cập nhật nó, hoặc để cập nhật tất cả cùng lúc hãy chọn Cập nhật tất cả.

6. Cách kiểm tra cập nhật hệ điều hành trên android

Đối với người dùng Android đang sử dụng ROM stock, bạn nên kiểm tra thường xuyên các cập nhật cho phiên bản Android mình đang dùng bằng cách:

1. Truy cập vào Settings > About phone/tablet.

2. Chọn System updates.

3. Chọn Check now để tìm những bản cập nhật mới.

7. Thay đổi ứng dụng mặc định

Nếu bạn đã đặt một số ứng dụng mặc định cho từng công việc cụ thể (VD sử dụng Chrome khi mở link Web) nhưng lại muốn thay đổi:

1. Chọn Settings > Apps.

2. Kéo sang phải và tìm tab All.

3. Chọn ứng dụng bạn muốn xóa khỏi mặc định.

4. Chọn Clear defaults.

8. Sắp xếp màn hình chính bằng thư mục

Khi cài đặt nhiều ứng dụng, màn hình chính sẽ bị đầy những shortcut ứng dụng. Những ứng dụng trên màn hình chính không được sắp xếp theo thứ tự. Vì vậy, hãy tạo những thư mục chứa những shortcut này.

1. Giả sử bạn đã có nhiều shortcut thường dùng trên màn chính, nhấn giữ bất cứ shortcut nào và kéo vào một cái khác.

2. Một vòng tròn sẽ xuất hiện trong những ứng dụng này, và một thư mục được tạo.

3. Chạm thư mục mới tạo, một cửa sổ nhỏ sẽ xuất hiện.

4. Bạn có thể kéo thả thêm những ứng dụng bạn muốn vào thư mục. Cũng có thể đặt tên thư mục bằng cách chạm vào chữ dưới cửa sổ nhỏ.

9. Vô hiệu hóa ảnh động

Một lời khuyên để thiết bị Android chạy mượt hơn: đó là tắt các ảnh động. Bạn truy cập vào Developer Options trong mục Settings hoặc About device.

Lưu ý: Một số dòng điện thoại, bạn phải đến Build number và nhấn liên tục cho đến khi nhìn thấy: “You are now a developer!”. Developer Options lúc này đã được kích hoạt.

Sau khi mở được Developer options, hãy tìm Window animation scale, Transition animation scale, và Animator duration scale. Sau đó, hãy tắt hết chúng.

10. Tắt chức năng sửa lỗi tự động

Bạn có ghét việc điện thoại mình cứ như ở chế độ của một giáo viên tiếng Anh không? Hãy tắt Sửa lỗi tự động để tự do khi gõ ký tự.

1.      Vào chức năng Settings > Language & Input

2.      Chạm vào settings icon bên cạnh bàn phím đang sử dụng, ví dụ Google Keyboard.

3.      Tìm Auto-correction.

4.      Chọn Off để tắt Sửa lỗi tự động.

Leave a Reply